Kompas5

Univerzální plnohodnotný GIS pro přípravu dat a práci s nimi


Vítejte


Vytvořit účet
Zapomenuté heslo

Ke stažení

Kompas5.zip (19-8-5)
Kompas5Setup (137.9M)
Kompas5WebHelp
Firebird 2.5.8 (6.2M)
BDE5 (3.9M)
FBPack (30.4M)
TeamViewerQS (13.8M)

Kontakt

MKConsult, v.o.s.

Odkazy

Firebird
Microsoft MDAC
EMS VCL
FastReport VCL
- FR user manual
GDAL
ODA
GPSBabel


Článek

Kompas 5 - mocný nástroj pro řešení v oblasti GIS


Základní principy a vlastnosti

 • Univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (GIS)
 • Podpora různých projekcí / souřadných systémů
 • Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur
 • Podpora různých databázových systémů (RDBMS) a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, tabulky, xml)
 • Široké využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.)
 • Možnost tvorby aplikací a účelových modulů včetně návrhů vnitřních vazeb, formulářů a sestav
 • Síťový provoz na bázi klient / server s možností administrace uživatelských práv

Datová podpora a konektivita

 • Databázové technologie
  • Uložení a správa grafiky a popisných atributů v databázových systémech (Firebird, Microsoft SQL, Oracle, MySQL)
  • Připojení databází starší verze Kompas3 (Firebird) s možností konverze
 • Přímé otevření / zobrazení širokého spektra souborových dat
  • CAD/GIS soubory (formáty shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, kml, gpx ....) s možností připojení do projektu / importu do databáze / přímé konverze do jiného formátu
  • Souborové databáze DBase /FoxPro/Paradox/MS Access - db, dbf, mdb, accdb
  • Textové a tabulkové soubory - xls, xlsx, doc, docx, txt, odt, csv, htm, html
  • Výměnný formát KN/RÚIAN - vfk, xml
  • Skripty pro Kompas5 - ks, pas
  • Rastrová data (jpeg, bmp, tif, png) s lokalizačními soubory
 • Exporty dat (uložení do souborových formátů)
  • Vektorová grafika CAD/GIS (shp, mif, map, dgn, dxf, kml, gpx, atd.)
  • Tabulková data (xls, xlsx, doc, docx, ods, odt, txt, csv, dbf, html, xml, pdf)
  • Uložení obsahu mapového okna (formáty jpeg, gif, tif, png, bmp, emf, pdf)
  • Uložení grafických dat ve formě rastrových dlaždic s lokalizačními soubory (formáty jpeg, gif, tif, png, bmp + lokalizace wld)

Přehled některých funkcí

 • Kombinace různých datových zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / webové služby)
 • Integrovaný webový prohlížeč
 • Pokročilé nástroje grafické analýzy (buffer, prostorové operace)
 • Návrhář formulářů a sestav
 • Široké možnosti využití skriptování
 • Propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP)

Příklady drobných funkcí a manipulací

 • Zobrazování mapových vrstev stylem "drag and drop"
 • PrintScreen - výřez rastru s nastavitelnou velikostí (funkční i mimo okno aplikace)
 • Ovládání pomocí skriptování (při opakovaných postupech - využitelné i pro jiné aplikace)

Možnosti využití

 • Prohlížení a konverze vektorových grafických formátů (DGN, DWG, DXF, SHP, MAP, MIF, atd.)
 • Webové připojení aktuálních databází vytvořených z dat RÚIAN (celá ČR + jednotlivé ORP)

vložil(a) Sikula  7.11.2016


Chatbox

Musíte být přihlášení, abyste zde mohli odesílat zpávy. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Rehak 17.4. 10:59

Při zavření programu hláška: Acces violation at address OO683D1D in module 'Kompas.exe'.Read of address OOOOOO1O


Zobrazit všechny zprávy (1)


© 2016 MKConsult, v.o.s.