Kompas5

Univerzální plnohodnotný GIS pro přípravu dat a práci s nimi


Vítejte


Vytvořit účet
Zapomenuté heslo

Ke stažení

Kompas5.zip (19-8-5)
Kompas5Setup (137.9M)
Kompas5WebHelp
Firebird 2.5.8 (6.2M)
BDE5 (3.9M)
FBPack (30.4M)
TeamViewerQS (13.8M)

Kontakt

MKConsult, v.o.s.

Odkazy

Firebird
Microsoft MDAC
EMS VCL
FastReport VCL
- FR user manual
GDAL
ODA
GPSBabel


Článek

Kompas 5 - mocný nástroj pro řešení v oblasti GIS


Základní principy a vlastnosti

 • Univerzální aplikace s vlastnostmi obecného geografického informačního systému (GIS)
 • Podpora různých projekcí / souřadných systémů
 • Prohlížení, analýza a tvorba polohopisných dat včetně správy atributových struktur
 • Podpora různých databázových systémů (RDBMS) a souborových formátů (vektorová i rastrová grafika, tabulky, xml)
 • Široké využití webových mapových technologií (WMS, WMTS, SlippyMap, apod.)
 • Možnost tvorby aplikací a účelových modulů včetně návrhů vnitřních vazeb, formulářů a sestav
 • Síťový provoz na bázi klient / server s možností administrace uživatelských práv

Datová podpora a konektivita

 • Databázové technologie
  • Uložení a správa grafiky a popisných atributů v databázových systémech (Firebird, Microsoft SQL, Oracle, MySQL)
  • Připojení databází starší verze Kompas3 (Firebird) s možností konverze
 • Přímé otevření / zobrazení širokého spektra souborových dat
  • CAD/GIS soubory (formáty shp, mif, map, dgn, dxf, dwg, kml, gpx ....) s možností připojení do projektu / importu do databáze / přímé konverze do jiného formátu
  • Souborové databáze DBase /FoxPro/Paradox/MS Access - db, dbf, mdb, accdb
  • Textové a tabulkové soubory - xls, xlsx, doc, docx, txt, odt, csv, htm, html
  • Výměnný formát KN/RÚIAN - vfk, xml
  • Skripty pro Kompas5 - ks, pas
  • Rastrová data (jpeg, bmp, tif, png) s lokalizačními soubory
 • Exporty dat (uložení do souborových formátů)
  • Vektorová grafika CAD/GIS (shp, mif, map, dgn, dxf, kml, gpx, atd.)
  • Tabulková data (xls, xlsx, doc, docx, ods, odt, txt, csv, dbf, html, xml, pdf)
  • Uložení obsahu mapového okna (formáty jpeg, gif, tif, png, bmp, emf, pdf)
  • Uložení grafických dat ve formě rastrových dlaždic s lokalizačními soubory (formáty jpeg, gif, tif, png, bmp + lokalizace wld)

Přehled některých funkcí

 • Kombinace různých datových zdrojů v mapovém okně (externí soubory / databázové tabulky / webové služby)
 • Integrovaný webový prohlížeč
 • Pokročilé nástroje grafické analýzy (buffer, prostorové operace)
 • Návrhář formulářů a sestav
 • Široké možnosti využití skriptování
 • Propojení na ČÚZK (Nahlížení do KN, WSDP)

Příklady drobných funkcí a manipulací

 • Zobrazování mapových vrstev stylem "drag and drop"
 • PrintScreen - výřez rastru s nastavitelnou velikostí (funkční i mimo okno aplikace)
 • Ovládání pomocí skriptování (při opakovaných postupech - využitelné i pro jiné aplikace)

Možnosti využití

 • Prohlížení a konverze vektorových grafických formátů (DGN, DWG, DXF, SHP, MAP, MIF, atd.)
 • Webové připojení aktuálních databází vytvořených z dat RÚIAN (celá ČR + jednotlivé ORP)

vložil(a) Sikula  7.11.2016

Musíte být přihlášení, abyste zde mohli přidávat komentáře. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.

Chatbox

Musíte být přihlášení, abyste zde mohli odesílat zpávy. Přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Rehak 17.4. 10:59

Při zavření programu hláška: Acces violation at address OO683D1D in module 'Kompas.exe'.Read of address OOOOOO1O


Zobrazit všechny zprávy (1)


© 2016 MKConsult, v.o.s.